Gemini - Beijing
Doris - Shanghai
Betty - Shanghai
Amanda - Wuxi
Cherry - Chengdu
Jessie - Wuhan
Linda - Dongguan
Rita - Dongguan
Sally - Dongguan
June - Changsha
Karen - Wuhan
Milly - Qingdao